top of page

BOŞANMA DAVASI DERDEST İKEN YENİ VAKILARA DAYANILARAK YENİ BİR BOŞANMA DAVASI AÇILMASI MÜMKÜNDÜR.


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/25606 E. , 2017/2938 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tarafından 07.09.2015 tarihinde boşanma davası açılmıştır. Mahkemece, "eldeki davanın açılmasından önce aynı konuda kadın tarafından erkek aleyhine boşanma davası açıldığı davanın derdest olduğu" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delilerden; davacı kadın tarafından (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 04.12.2014 tarihinde boşanma davası açıldığı, davacı vekilinin tarafların anlaşma ihtimali bulunması sebebi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi talebi üzerinede mahkemece 26.03.2015 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, ancak bu gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmediği ve kararın kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Davacı kadın bu davada yeni vakıalara dayanmıştır. Davacı kadın bu davada önceki davadaki olaylar dışında facebook kayıtlarını belirterek yeni vakalara dayanmıştır. Derdest bir davadan söz edilebilmesi için davaların taraflarının, konusunun ve dava sebebinin aynı olması gerekir. Bu sebeple derdest davadan söz edilemez. Mahkemece koşulları bulunmadığı halde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114/1-1 ve 115 maddesi uyarınca davanın derdestlikten reddi doğru olmayıp usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.03.2017(Pzt.)

6 görüntüleme0 yorum
Yazı: Blog2_Post
bottom of page